, °

ایجاد ایستگاه صلواتی پذیرائی از مردم به مناسبت اعیاد شعبانیه

بنیاد شهدای رجائی و هیئت فرهنگی مذهبی ریحانه الحسین(ع) به مناسبت اعیاد شعبانیه به پذیرایی از دوستداران اهل بیت (ع) در ایستگاه صلواتی پرداختند.

بنیاد شهدای رجائی » اخبار بنیاد شهدای رجائی » ایجاد ایستگاه صلواتی پذیرائی از مردم به مناسبت اعیاد شعبانیه
ایجاد ایستگاه صلواتی پذیرائی از مردم به مناسبت اعیاد شعبانیه

بنیاد شهدای رجائی و هیئت فرهنگی مذهبی ریحانه الحسین(ع) به مناسبت اعیاد شعبانیه به پذیرایی از دوستداران اهل بیت (ع) در ایستگاه صلواتی پرداختند.

بنیاد شهدای رجائی و هیئت فرهنگی مذهبی ریحانه الحسین(ع) به مناسبت اعیاد شعبانیه به پذیرایی از دوستداران اهل بیت (ع) در ایستگاه صلواتی پرداختند. این ایستگاه به مدت سه شب پذیرای علاقمندان خواهد بود.

1399-12-27
نوشته شده توسط عباس رجائی