, °

تفسیر قرآن رهبر معظم انقلاب/ دفاع از مظلوم اصل اساسی جمهوری اسلامی

رهبر معظم انقلاب در یکی از دیدار‌ها با اشاره به آیه ۲۹ سوره مبارکه فتح دفاع از مظلوم را با هر دین و مذهبی از اصول نظام اسلامی دانست.

بنیاد شهدای رجائی » میزگرد » تفسیر قرآن رهبر معظم انقلاب/ دفاع از مظلوم اصل اساسی جمهوری اسلامی
تفسیر قرآن رهبر معظم انقلاب/ دفاع از مظلوم اصل اساسی جمهوری اسلامی

رهبر معظم انقلاب در یکی از دیدار‌ها با اشاره به آیه ۲۹ سوره مبارکه فتح دفاع از مظلوم را با هر دین و مذهبی از اصول نظام اسلامی دانست.

 خبرگزاری فارس - رهبر معظم انقلاب در یکی از دیدار‌ها با اشاره به آیه ۲۹ سوره مبارکه فتح دفاع از مظلوم را با هر دین و مذهبی از اصول نظام اسلامی دانستند و گفتند: این اصول ما است و امام بزرگوار ما به برکت پایبندی به اوصل توانست انقلاب اسلامی را پیروز، آن را حفظ و جمهوری اسلامی را ثبات ببخشد.

اعتقاد ما پایبندی به اصول و مبانی است. ما می‌گوییم باید اصول محفوظ بماند، امام بزرگوار ما به برکت پایبندی به اصول توانست انقلاب اسلامی را پیروز، آن را حفظ و جمهوری اسلامی را ثبات ببخشد.

یکی از اصول «اشداء علی الکفار رحماء بینهم» است. ما با دشمنان و استکبار سر آشتی نداریم و با مسلمانان بنای عداوت نداریم بنای وستی و برادری داریم. این درس امام بزرگوار و خط مسلم جمهوری اسلامی است.

ما در دفاع از مظلوم به مذهبش نگاه نمی‌کنیم. امام بزرگوار هم همین بود امام همان رفتاری را که با مقاومت شیعه در لبنان داشت با مقومت سنی در فلسطین داشت ما همان حمایتی که از برادرانمان در لبنان کردیم از برادرانمان در غزه کردیم.

مسأله برای ما هویت نظام اسلامی و دفاع از مظلوم است. این دستور اسلام است این راه ما و خط ما است.

 

 

1399-02-24
نوشته شده توسط عباس رجائی