, °

۴/ ۱ میلیارد اتصال ۵G تا سال ۲۰۲۵

توسعه اینترنت موبایل به ۵G می‎تواند بسترساز توسعه و درآمدزایی در اقتصاد کشورها باشد. کنگره جهانی موبایل پیش‌بینی کرده است شکاف بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در این منطقه در حال کاهش است. تا جایی که در هفت سال آینده،...

بنیاد شهدای رجائی » تکنولوژی » ۴/ ۱ میلیارد اتصال ۵G تا سال ۲۰۲۵
۴/ ۱ میلیارد اتصال ۵G تا سال ۲۰۲۵

توسعه اینترنت موبایل به ۵G می‎تواند بسترساز توسعه و درآمدزایی در اقتصاد کشورها باشد. کنگره جهانی موبایل پیش‌بینی کرده است شکاف بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در این منطقه در حال کاهش است. تا جایی که در هفت سال آینده،...

اخبار بازار دیجیتال

- روزنامه شماره ۴۷۳۸ ۴

1/4میلیارد اتصال ۵G تا سال ۲۰۲۵ دنیای اقتصاد: در سال ۲۰۱۸، حدود ۳۰۰ میلیون نفر برای اولین بار موبایل به اینترنت متصل شدند. این آمار تعداد کل جمعیت استفاده‌کننده را به بیش از ۵/ ۳ میلیارد نفر در سطح جهانی رساند. برای بسیاری از این افراد، تلفن همراه تنها روش دسترسی به اینترنت است، به این ترتیب، توسعه اینترنت موبایل به ۵G می‎تواند بسترساز توسعه و درآمدزایی در اقتصاد کشورها باشد. کنگره جهانی موبایل پیش‌بینی کرده است شکاف بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در این منطقه در حال کاهش است. تا جایی که در هفت سال آینده، ۸۵۰ میلیون نفر در این منطقه استفاده از اینترنت موبایل را برای اولین بار تجربه خواهند کرد که در نتیجه آن تعداد کل کاربران اینترنت موبایل در سال ۲۰۲۵ به ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون نفر یعنی حدود ۶۲ درصد جمعیت این منطقه خواهد رسید.

1398-08-04
نوشته شده توسط عباس رجائی