, °

ماده جدید برای شنل‌های نامرئی

ایده مطرح‌شده، تولید پوششی با مواد شبه دوبعدی بود که این مواد برای نشان‌دادن رفتارهای الکترومغناطیسی خارق‌العاده مهندسی شده بودند. دانشمندان در واقع به دنبال تولید پوشش‌های ماده ویژه‌ای بودند و آن‌ها را حول آنتن‌های با باند باریک قرار دهند تا ...

بنیاد شهدای رجائی » علمی » ماده جدید برای شنل‌های نامرئی
ماده جدید برای شنل‌های نامرئی

ایده مطرح‌شده، تولید پوششی با مواد شبه دوبعدی بود که این مواد برای نشان‌دادن رفتارهای الکترومغناطیسی خارق‌العاده مهندسی شده بودند. دانشمندان در واقع به دنبال تولید پوشش‌های ماده ویژه‌ای بودند و آن‌ها را حول آنتن‌های با باند باریک قرار دهند تا ...

ماده جدید برای شنل‌های نامرئی محققان دانشگاه پنسیلوانیا نوعی پوشش متاسطح را با هدف بهینه‌کردن ارتباطات از طریق آنتن‌ها تولید کرده‌اند. به گزارش سرویس فناوری ایسنا، ایده مطرح‌شده، تولید پوششی با مواد شبه دوبعدی بود که این مواد برای نشان‌دادن رفتارهای الکترومغناطیسی خارق‌العاده مهندسی شده بودند. دانشمندان در واقع به دنبال تولید پوشش‌های ماده ویژه‌ای بودند و آن‌ها را حول آنتن‌های با باند باریک قرار دهند تا به عنوان شنل عمل کنند. این عمل برای نامرئی‌کردن آنتن در مقابل یک یا تعداد بیشتری از آنتن‌های نزدیک انجام شد که در فرکانس‌های مختلف عمل می‌کردند. پوشش مصنوعی اضافه‌شده نباید بر عملکرد آنتن داخل آن اثر می‌گذاشت. زمانی که آنتن‌ها در مجاورت یکدیگر قرار دارند، می‌توانند در عملکرد یکدیگر دخالت کرده و بنابراین آن‌ها قادر به فعالیت‌کردن با ظرفیت کاملشان نیستند. دو دلیل برای این موضوع وجود دارد؛ جفت‌شدن دوطرفه و مسدودیت دوطرفه. جفت‌شدن دوطرفه می‌تواند موجب کاهش توانایی یک آنتن برای ارائه کارآمد سیگنال شود. مسدودیت دوطرفه نیز زمانی رخ می‌دهد که ارائه سیگنال یک آنتن به دلیل حضور آنتن دیگر، در یک جهت خاص مسدود می‌شود. در حالی که این دو پدیده همواره به صورت مشکل مطرح بوده‌اند، هنوز راه حل ایده‌آلی برای خطاب‌قراردادن این دو موضوع به صورت همزمان پیشنهاد نشده بود و دانشمندان به دنبال حل این مشکل بودند. محققان حاضر توانستند پوشش‌های متاسطح تولیدشده را در اطراف آنتن‌ها قرار دهند تا آن‌ها را از آنتن‌های دیگر ایزوله کرده و به نوعی آن‌ها را نامرئی کنند تا ویژگی‌های تابشی مطلوب‌شان را حفظ یا بازیابی کنند. دانشمندان با آزمایش‌کردن این آنتن‌ها مشاهده کردند با استفاده از شنل نامرئی، جفت‌شدن دوطرفه و مسدودیت دوطرفه بین چندین آنتن در فرکانس‌های منفرد یا چندگانه، به طور همزمان کاهش یافت. جزئیات این دستاورد علمی در مجله Advanced Functional Materials ارائه شد.

1398-08-04
نوشته شده توسط عباس رجائی