تهران , °۲۱

دانش و جهل

امام حسین علیه السلام : حَسبُكَ مِنَ العِلمِ أن تَخشَى اللّهَ ، وحَسبُكَ مِنَ الجَهلِ أن تُعجَبَ بِعِلمِكَ .

بنیاد شهدای رجائی » یک آیه/حدیث » دانش و جهل
دانش و جهل

امام حسین علیه السلام : حَسبُكَ مِنَ العِلمِ أن تَخشَى اللّهَ ، وحَسبُكَ مِنَ الجَهلِ أن تُعجَبَ بِعِلمِكَ .

امام حسین علیه السلام :

حَسبُكَ مِنَ العِلمِ أن تَخشَى اللّهَ ، وحَسبُكَ مِنَ الجَهلِ أن تُعجَبَ بِعِلمِكَ .

از دانش، تو را همين بس كه از خدا بترسى و از جهل، تو را همين بس كه از دانشت خوشَت بيايد» .

الأمالي للطوسي : ص ۵۶ ح ۷۸

1399-06-17
نوشته شده توسط مهدی برزگری ساکی