, °

فرق big-large

این دو کلمه هر دو به معنی بزرگ هستن و گاهی به جای هم استفاده هم میشن، اما کاربردهای کاملا متفاوت از همی میتونن داشته باشن.

بنیاد شهدای رجائی » آموزش زبان » فرق big-large
فرق big-large

این دو کلمه هر دو به معنی بزرگ هستن و گاهی به جای هم استفاده هم میشن، اما کاربردهای کاملا متفاوت از همی میتونن داشته باشن.

big معانی متفاوتی داره و علاوه بر بزرگی فیزیکی، به معنی بزرگ تر، مهم و جدی، قدرتمند و موفق هست. large هم به معنی بزرگ هست اما فقط به بزرگی فیزیکی اشاره میکنه و برای نشون دادن بزرگی و زیادی اندازه‌ها، تعداد و... استفاده میشه. به جمله های زیر دقت کنید:

* Marriage is a big decision.
* Las Vegas is a big tourist attraction.
* The secretary has a large amount of mail to answer every day.

1399-04-18
نوشته شده توسط مهدی برزگری ساکی