, °

کربلا حقیقتی زنده برای همیشه تاریخ

این نیزه مرا به عشقتان میدوزد / در عمق وجود شعله می افروزد امسال اگرچه در زمستانم باز / از بردن اسم تو لبم می سوزد…

بنیاد شهدای رجائی » نواها و آواها » کربلا حقیقتی زنده برای همیشه تاریخ
کربلا حقیقتی زنده برای همیشه تاریخ

این نیزه مرا به عشقتان میدوزد / در عمق وجود شعله می افروزد امسال اگرچه در زمستانم باز / از بردن اسم تو لبم می سوزد…

 

نوحه ای زیبا در رثای سردار دلهای همه بشریت- سیدالشهداء حسین ابن علی (ع)

مداح: محمدحسین پویانفر- عشق یعنی به تو رسیدن

/media/uploads/2020/08/18/whatsapp-audio-2020-08-19-at-012826.mpeg

1399-05-29
نوشته شده توسط عباس رجائی